Geen APK voor oldtimer bromfietsen

In Nederland bestaat momenteel geen APK voor bromfietsen en motorfietsen.

Allereerst enkele feiten anno juni 2023:

  • De lidstaten in de EU mogen volgens de huidige EU-wetgeving van 2023 zélf bepalen of ze een APK instellen voor motoren.
  • Nederland is, samen met Ierland en Finland, één van de weinige landen in de EU die gekozen heeft om een motor NIET APK te keuren.

Waarom heeft Nederland eigenlijk geen APK voor bromfietsen en motorfietsen?
De huidige EU-wetgeving biedt lidstaten de ruimte om zelf te bepalen of het APK-plicht instelt in eigen land. Wel moet een land dat geen APK-plicht voor motoren heeft, kunnen aantonen dat het alternatieve maatregelen treft om de verkeersveiligheid te bevorderen.
Met andere woorden betekent dit dat de Nederlandse overheid vindt dat er in Nederland andere maatregelen zijn die meer invloed hebben op de verkeersveiligheid dan een APK-plicht voor motoren. Deze Nederlandse maatregelen zijn:

  • verschillende leeftijdscategorieën voor het halen van het rijbewijs.
  • motorvriendelijke vangrails.
  • technische eisen voor een motorfiets, zoals minimale profieldiepte en eisen rondom de verlichting.

Zundapp 517 Mobiel Erfgoed

De Zündapp Veteranen Club is lid van de Fehac, de belangenbehartiger voor oldtimers bij o.a. de overheid. Tijdens het laatste ALV verslag had het ZVC bestuur een opmerking geplaatst over een mogelijke APK voor oldtimer bromfietsen. De voorzitter van de commissie Tweewielers van de Fehac reageerde hierop.

De Fehac: “Zoals bekend speelt dit al een aantal jaren. Vanuit “Brussel” is ooit het voorstel gekomen tot het invoeren van een APK voor motorfietsen (er is nooit sprake geweest van bromfietsen). De Nederlandse ministers van Verkeer en Waterstaat, nu Infrastructuur en Waterstaat, kortweg IenW, zijn hier nooit voorstander van geweest. Het aantal in het verkeer omgekomen motorrijders waarbij de oorzaak van het ongeval te wijten was aan een technisch gebrek van de motorfiets was nihil. Dat zou gaan om 0,5 overleden motorrijder per jaar.
Nu is iedere overleden motorrijder er een te veel, maar het lage cijfer geeft aan dat de gemiddelde motorrijder toch wel op de technische staat van de motor let. De druk vanuit Brussel bleef bestaan, maar er was een uitzonderingspositie mogelijk. Als een land alternatieve maatregelen kon treffen om de veiligheid van motorrijders in het verkeer te verbeteren, en deze door de Europese Commissie goedgekeurd zouden worden, zou het mogelijk zijn om onder de invoering van de APK uit te komen. Nederland heeft eerst een Plan ter verbetering van de veiligheid voor motorrijders in het verkeer ingediend, maar dit werd gewogen en te licht bevonden. Een tweede versie heeft de goedkeuring wel kunnen dragen waardoor voor Nederland de APK van de baan is. Althans, zolang de Europese Commissie deze uitzonderingspositie toe blijft staan.
Dus voorlopig, en hopelijk voor altijd, zijn we van deze APK verlost.

In de tussentijd had ik via Public Affairs van de Fehac bij zusterorganisaties van de FEHAC in Europa navraag laten doen wat de bepalingen in de diverse Europese landen met betrekking tot de APK voor tweewielers zijn. Het bleek een ware lappendeken aan nationale regels en bepalingen te zijn. Allesbehalve gestroomlijnd. In het ene land alleen motoren boven 125cc, andere landen voor alle motoren, verschillende tijdsintervallen tussen de keuringen en ga zo maar door.
Wanneer de uitzonderingspositie voor Nederland na afkeuring van het tweede Plan tot verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders niet verleend zou worden, hadden we als CTW al een verlanglijst opgesteld waaraan een APK voor motorfietsen zou moeten voldoen. Een soort plan B dus. De FEHAC zit in het zogenoemde APK-overleg en dan zouden onze wensen in dat overleg meegenomen worden. Gelukkig hoeft plan B niet in werking te treden, omdat de APK dus is afgewend”. Tot zover de Fehac.

Zundapp 517 Mobiel ErfgoedFIVA is de Europese overkoepelende oldtimer organisatie. Echter, de druk vanuit Brussel neemt toch steeds meer toe. Tijdens een online overleg met onder andere medewerkers van I&W is dit onderwerp nog een keer besproken. Daar werd aangegeven dat de druk misschien nog wel 5 jaar weerstaan zou kunnen worden, maar dat men vreesde dat op termijn die APK er dan toch wel zou komen. De FEHAC wil dan uiteraard een uitzonderingspositie voor klassieke motoren. Net als nu klassieke auto’s van 50 jaar en ouder een algehele APK vrijstelling hebben en klassiekers van nog geen 50 jaar eenmaal per 2 jaar een APK hoeven te hebben, is zo’n regeling hopelijk ook voor motoren mogelijk. De FEHAC is partij bij het reguliere APK overleg en zal, zodra dit gaat spelen, uiteraard de belangen van de klassieke motoren behartigen. Onbekend is of ook bromfietsen onder zo’n APK zouden komen. Enkele landen hebben wel een APK regeling waarbij lichte motoren daarvan vrijgesteld zijn. Dan is het onlogisch dat bromfietsen er opeens wel onder zouden gaan vallen.

Belangrijk aandachtspunt is dan de vermelding van het correcte bouwjaar als DET (Datum Eerste Toelating) op de kentekenpas, want na de omzetting door de RDW in 2018 zijn alle Zündapps weliswaar oldtimer geworden, maar klopte de DET vaak niet met het werkelijke bouwjaar. Dit kon wel eens een belangrijk gegeven gaan worden.

Rob 2891