• Brommers Kieken Steenderen 2024

Zündapp geschiedenis

Niets uit onderstaande tekst mag worden verveelvoudigd in enige vorm of enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Van ontstekers tot motoren

Op het einde van de eerste wereldoorlog, om precies te zijn op 17 september 1917, werd de “Zünder-und apparatebau Gesellschaft m.b.H.” in het handelsregister van Nürnberg ingeschreven. Dit nieuwe bedrijf dat ontstekingen voor munitie vervaardigde werd opgericht door:

– Gebr. Thiel / Ruhla : Klokken en gereedschapsfabriek.
– Friedrich Krupp A.G. een munitiefabrikant uit Essen.
– Dr. H. C. Neumeyer. zaakvoerder van een radiatorenfabriek.

Fritz Neumeyer

Fritz Neumeyer

Het ging het nieuwe bedrijf duidelijk voor de wind, de machines draaiden dag en nacht en op het einde van de oorlog op 11 november 1918 waren er al zo’n 1800 arbeiders tewerkgesteld waaronder diverse krijgsgevangenen. Na de oorlog was er geen vraag meer naar ontstekers en diende men dus over te schakelen op iets vredelievender producten zoals dynamo’s en startmotoren. Maar de zaken gingen slecht. Het aantal arbeiders daalde tot zo’n honderdtal en voor de eerste maal maar zeker niet de laatste stond men aan de rand van het failliet.

Dr. H. C. Neumeyer welke op dat ogenblik nog twee andere grote bedrijven bezat, kocht zijn partners uit en veranderde op 30 september 1919 de naam van het bedrijf in het ons meer bekende “Zündapp Gesellschaft für den Bau von specialmachinen m.b.H. Nürnberg”. Tevens schakelde men over op de productie van bouten, moeren en productvormen. Ondanks deze wijzigingen ging het nog steeds niet goed met het bedrijf, maar daar kwam spoedig verandering in.
Neumeyer was door zijn persoonlijke interesse maar ook door z’n zakelijke contacten nauw verbonden met de voertuigsector. In 1921, na een bezoek aan de Berlijnse autobeurs besloot Neumeyer om motorfietsen te gaan bouwen. Er was namelijk een groot mobiliteitsprobleem en alles wat er op dat ogenblik te koop was, waren ofwel dure, zware, onbetrouwbare viertakten, ofwel een soort lichte breekbare fiets met hulpmotor. Een nieuw motorfietsfabriekje oprichten was toen niet zo ongewoon. Ze schoten als het ware als paddestoelen uit de grond, bijvoorbeeld in Nürnberg alleen al waren er ongeveer zo’n zesentwintig.
Neumeyer had echter een ruime voorsprong door z’n kennis van het voertuiggebeuren in het algemeen en omdat hij iets wilde bouwen wat anderen niet bouwden, namelijk: het motorrijwiel voor iedereen.

“DAS MOTORRAD FÜR JEDERMANN”

De complete geschiedenis is in een PDF bestand beschikbaar. Je kunt dit bestand hieronder bekijken.

zundapp_history