• Brommers Kieken Steenderen 2024

Adverteren

Adverteren op de website van de Zündapp Veteranen Club. 
De website https://www.zundappveteranenclub.nl/ leent zich bij uitstek als advertentie- en sponsormedium.

De Zündapp Veteranen Club is de grootste Zündapp club ter wereld met een representatieve website die volgens de laatste technieken is samengesteld.
De website van de Zündapp Veteranen Club heeft een groot bereik van voornamelijk in techniek geïnteresseerde bezoekers en liefhebbers van oldtimer voertuigen.
Adverteren is mogelijk per jaar op een vaste positie in de rechterkolom, onder de hoofdtekst en boven de footerbalk van de website.
Op de website van de Zündapp Veteranen Club zijn ook advertorials mogelijk. De tekst wordt door de cliënt aangeleverd, inclusief images en hyperlinks.

Zündapp Veteranen Club heeft banner advertentiemogelijkheden in drie verschillende formaten. De banners worden op iedere pagina weergegeven. Alleen statische banners of banners met een geringe animatie worden geplaatst.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen banners op de homepage en op een van de andere pagina’s (subpagina’s).

Banner A: top positie in rechter kolom op hoofdpagina, formaat in overleg: € 25,00 per maand.
Banner B: onder de hoofdtekst op hoofdpagina, formaat in overleg: € 25,00 per maand.
Banner C: boven de footerbalk op hoofdpagina, formaat in overleg: € 30,00 per maand.

Banners en script worden aangeleverd door de client. In overleg kunnen wij dit voor U verzorgen. Mail ons voor de mogelijkheden!

Plaatsing van uw bedrijfsnaamlogo op de speciaal voor U ingerichte sponsorpagina in de vorm van een advertorial met door U aangeleverde tekst, inclusief hyperlink, gedurende 1 jaar: € 300,00. De SEO (search engine optimization) wordt dagelijks verzorgd door de webbeheerder van de Zündapp Veteranen Club.
De gebruikte banner op deze sponsorpagina kan op uw verzoek afwijken van de banner op de hoofdpagina.

De Zündapp Veteranen Club werkt met zorgvuldig gekozen SEO, 24/7 gemonitoord door een Piwik plug-in.

De overeenkomst geldt voor een termijn van twaalf maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Beëindiging van het contract vindt plaats door schriftelijke opzegging uiterlijk 15 dagen voor het einde van de contracttermijn.
De Zündapp Veteranen Club behoudt zich het recht voor het contract uiterlijk 15 dagen voor het einde van de contracttermijn schriftelijk op te zeggen.

Genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW voor een contractperiode van 1 kalenderjaar. Facturering geschiedt bij aanvang van het jaarcontract.
Factuurgegevens:

IBAN: NL64INGB0004628872
Bic : INGBNL2A
t.n.v. Zundapp Veteranen Club,Veldhoven

De Zündapp Veteranen Club behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave te weigeren.