Zündapp als Mobiel Erfgoed (1)

Het Mobiel Erfgoed in Nederland ontwikkelt zich tot een volwaardige Erfgoedsector. Op dit moment worden door de Zündapp Veteranen Club steeds meer Zündapp motorfiets en bromfiets modellen opgenomen in het Mobiel Erfgoed Register.Mobiele Collectie Zündapp
De ZVC streeft er naar om alle door Zündapp in Neurenberg en München gefabriceerde mobiele producten te laten opnemen in het NRME.
Nog even in het kort een uitleg over ons Mobiele Erfgoed:

 • Dankzij een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), was het mogelijk om te starten met een Nationaal Register voor Mobiel Erfgoed (NRME). Hiervoor werkt de koepelorganisatie Mobiele Collectie Nederland (MCN) samen met het Mobiel Erfgoed Centrum (MEC).
 • Met het aannemen van de Erfgoedwet op 16 juni 2015 valt de bescherming van de antieke voertuigen officieel onder de minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Dit betekent dat deze minister de opdracht heeft om eventuele beperkende wetgeving aan te vechten.
 • De minister is dan onze beschermheer en zal in veel gevallen ook voor de FEHAC (en MCN) het aanspreekpunt zijn op dit vlak. De Fehac is voor de ZVC het aanspreekpunt.
 • Mogelijk wordt nieuwe wetgeving omtrent de klassieke, maar vervuilende, voertuigen tegengehouden en dit is belangrijk voor onze tweetakt Zündapps!
 • Met het aannemen van de Erfgoedwet op 16 juni 2015 heeft het Nederlandse Ministerie erkend dat mobiel erfgoed gelijk is aan nationaal erfgoed. Nederland is het eerste land in Europa met een soortgelijke wet.
 • Volgens de wet zijn het niet de individuele voertuigen die deel uitmaken van het erfgoed. Het is de collectie als geheel die nu een beschermde status geniet. De lijst met de collecties wordt bijgehouden door het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed). En de Zündapp Veteranen Club streeft naar opname van zoveel mogelijk Zündapp modellen in het NRME.
 • De voertuigen vertellen een belangrijk deel van de geschiedenis en dienen dus beschermd te worden. De Fehac is hierover in gesprek met de UNESCO.
 • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft moeten aangeven dat hij het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed) zal erkennen en de completering daarvan zal ondersteunen. Dit register is, zoals bekend, niet een limitatieve lijst, maar juist een opsomming van voertuigen en voertuigtypen aan de hand waarvan de geschiedenis van de massamotorisering in Nederland kan worden verteld.
 • Het is zeker niet nodig dat alle typen voertuigen worden opgenomen, maar een zo breed mogelijk scala is natuurlijk wel van belang voor het vertellen van de geschiedenis.
 • Voertuigen die (nog) niet zijn vermeld, genieten evenzeer de bescherming van de wet als de al wel opgenomen voertuigtypen.
 • Aan de Zündapp Veteranen Club de taak om het NRME nog veel meer te vullen dan nu al het geval is.

Opgenomen Zündapp objecten per 16 april 2019:

Zündapp Mobiel Erfgoed per 16 april 2019

Rob 2891

Bronnen:

https://www.mobielerfgoedcentrum.nl/
https://www.deopenbareruimte.nu/nieuws/de-gevolgen-van-erfgoedwet-voor-mobiel-erfgoed/
https://erfgoedstem.nl/nederland-koploper-bescherming-mobiel-erfgoed/