FEHAC lobby boekt succes in Amsterdam.

Gesprek met gemeenteraadslid over Amsterdam 2030.

Naar aanleiding van de plannen van de gemeente Amsterdam om in 2030 alleen nog elektrische en andere emissieloze voertuigen in de stad toe te laten, heeft de FEHAC een gesprek gehad met Diederik Boomsma, fractieleider van het CDA in Amsterdam. Dit gesprek was aanleiding om direct in de vergadering van de Gemeenteraad een motie in te dienen om het Mobiel Erfgoed te ontzien. Deze motie met de titel ‘Kom oldtimers tegemoet’ is aangenomen en daarmee is het gemeentebestuur ook gehouden om de motie uit te voeren.

Uitvoering motie Kom oldtimers tegemoet door wethouder Sharon Dijksma.

In een gesprek dat wij een paar dagen later hadden met wethouder Sharon Dijksma en twee van haar ambtenaren, gaf zij aan dat zij bij het verder uitwerken van de plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit terdege rekening zal houden met de motie.

Innovatieve brandstoffen dragen bij aan betere luchtkwaliteit.

Het FEHAC-beleid is het gebruik te stimuleren van geschikte innovatieve brandstoffen voor het mobiele erfgoed op de weg. Zo wordt vrijwillig een bijdrage geleverd aan verbetering van de luchtkwaliteit en beperking van de klimaatverandering. Dat sprak de wethouder en haar ambtenaren erg aan.

Gesprek krijgt vervolg.

De gemeente Amsterdam en FEHAC zullen elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De FEHAC zet daarbij in op een werkbare en betaalbare ontheffing of vrijstelling.

Bron: https://fehac.nl/

Zie ook het artikel over onze Zündapps in het Mobiele Register: https://www.zundappveteranenclub.nl/2019/02/09/zundapp-in-mobiele-register/