Zündapp in Mobiele Register

Sinds enkele weken heb ik namens de Zündapp Veteranen Club toegang tot het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Namens de ZVC is het doel alle Zündapp motoren en bromfietsen op te nemen in het NRME, zodat het de overheid duidelijk is welke bromfietsen en motoren onderdeel zijn van ons Mobiel Erfgoed.
Dit is natuurlijk geen garantie dat eventuele toekomstige wetswijzigingen, of mogelijke APK keuringen ons bespaard zullen gaan blijven, maar het is wel een belangrijk argument om onze Zündapps hiermee een aparte status te geven, zeker als dit Register gefinancierd wordt door het Ministerie van OCW.
Om een indruk te geven hoe een Zündapp in het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed of Mobiele Collectie) komt te staan, heb ik hier enkele screenshots:
Mobiele Collectie NRME Deze moeten nog door de Fehac worden gevalideerd of goedgekeurd worden, daarom zie je ze nu nog niet staan in het NRME. Er moet nogal wat in worden gezet en ik ben begonnen met de belangrijkste types, zoals de 517 en de 529 bouwseries, en natuurlijk staat de Z22 er ook al in.
Bronnen zijn de officiële fabrieksdocumenten van de firma Massink, specialisten binnen de ZVC en andere bronnen.
Begin 2018 is de ZVC lid geworden van de Fehac; het bestuur hoorde van het NRME en is daar in gesprongen. Mobiele Collectie NRMEElk specifiek model, dus de ’68 Hoge Tank, Jubileumtank en noem de Liste nummers maar op, worden er in opgenomen. Van elke model dat rond heeft gereden in NL en nu rondrijdt, moet er een record staan in het NRME. Van de 517 zijn circa 180 verschillende modellen geproduceerd, maar of deze allemaal worden opgenomen is nog niet zeker. Veel aparte types van de 517, maar ook van de 529 en eigenlijk van elk model, waren bestemd voor andere Europese landen.

Na deze basis records kunnen Zündapps van particulieren ook worden opgenomen in het NRME en krijgen vervolgens een uniek Registernummer. Mobiele Register NRMEZoals het er nu uitziet, gaat dit record langs de ZVC om te toetsen naar juistheid en correctheid en vervolgens zet de Fehac dit openbaar.
Nogmaals, opname in het NRME geeft geen zekerheid voor de toekomst, maar als de Gouden Koets, de Uiver en de De Groene Draeck in het Register staan, dan is het toch geweldig dat onze Zündapps er ook in staan?
Het is allemaal nog wat pril en sommige zaken kunnen nog wijzigen. Het bestuur heeft ook nog niet overal een antwoord op, maar ik voel na de gesprekken met de Fehac wel dat dit een goede richting is om onze Zündapps zo veel mogelijk te beschermen voor het nageslacht.

 

Rob 2891