• Brommers Kieken Steenderen 2024

Fehac ALV 8 mei 2019

Van de laatste Algemene Leden vergadering van de Fehac zijn concept notulen gemaakt. Die vind je hieronder.

concept notulen ALV 8 mei 2019 definitief

Vermeldenswaard is dat de grootste Kreidler club van Nederland, de KCON, nu ook Fehac lid is geworden.
Over de Amsterdamse milieuzone werd nog gemeld:

Krasse taal uit Tweede Kamer

Volgens politiek Den Haag, Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) ‘zet Amsterdam een stip op de horizon, die wettelijk gezien helemaal niet mogelijk is’. Tweede Kamerlid Roy van Aalst (PVV) laat zich nog veel krasser uit: ‘Vanaf 2030 is Amsterdam ècht alleen nog voor de subsidieslurpende Tesla-elite…’ Gelukkig stelt Dijkstra: ‘De milieuzones, daar gaan wij hier in Den Haag over en niet Amsterdam.’

Innovatieve brandstof voor schonere lucht in heel Nederland

Wij mogen er als hoeders van het Mobiel Erfgoed blij mee zijn dat de Tweede Kamer wel de nodige realiteitszin toont. De gemeenten hebben steeds strengere regels uitgevaardigd in hun ijver om de schoonste gemeente van Nederland te worden. Ons land werd omgetoverd in een lappendeken aan milieuzones met allemaal hun eigen regeltjes. Het Kabinet heeft naar de redelijke argumenten van belangenbehartigers als de FEHAC geluisterd en nu voorstel voor harmonisatie van milieuzoneregels naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij juichen dat van harte toe! Immers: met onze inzet op het vrijwillig meewerken aan schonere lucht door het toepassen van (duurdere) innovatieve brandstoffen, werken wij overal in Nederland al mee aan verbetering van luchtkwaliteit, en niet alleen in de milieuzones.

Nu hopen dat de milieuzones voor bromfietsen ook snel worden geharmoniseerd….

bron: http://www.kreidler-club.nl/index.php