Nieuwe Privacyregels

De Zündapp Veteranen Club in actie voor nieuwe privacyregels.

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook de Zündapp Veteranen Club moet voldoen aan de daarin opgenomen nieuwe regels voor privacybescherming.
De ZVC moet vastleggen in een Privacyverklaring hoe ze met privacygevoelige gegevens omgaan. Niets doen en denken “dit gaat ons niet aan, het waait wel over” kan niet. Heb je het als club niet goed geregeld dan kunnen er boetes volgen voor de club en zelfs voor de bestuurders persoonlijk.
Dat laat de Zündapp Veteranen Club niet gebeuren.

Gebruik van clubgegevens door derden.

Als de club aan derden buiten de club de ledenlijst stuurt om die ergens voor te gebruiken, dan moet de club afspraken maken over dat gebruik van die gegevens.
Bijvoorbeeld de drukker van het Zündapp Veteranen Clubblad krijgt voor elke uitgave een actuele naam/adressen lijst waarheen hij het clubblad moet sturen. In die afspraak tussen de ZVC en de drukker, staat dan dat hij alleen dit bestand mag gebruiken voor de verzending van deze ene editie van het clubblad en dat daarna de verzendgegevens van zijn computer verwijderd en vernietigd zullen worden. Van al die afspraken hoort de club ook een lijstje bij te houden. Bij een onverhoopt data lek moet nagegaan kunnen worden hoe dat lekken mogelijk was.
Ja, die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houdt ons wel bezig.

Met ingang van heden heeft het bestuur een Privacyverklaring op onze website opgenomen. Vindt U dat hier nog iets aan kan worden toegevoegd, meld het ons via info@zundappveteranenclub.nl

Ook als u wilt meedenken en doen, bent U van harte welkom. We doen het met zijn allen.

 

Rob 2891