ZVC officieel Fehac lid

Na een dynamische ZVC clubpresentatie door voorzitter Chris Brandwijk tijdens de ALV van de Fehac in Utrecht op 11 april, hebben de aanwezige Fehac leden onder applaus unaniem de Zündapp Veteranen Club geaccepteerd als nieuw Fehac-lid.

Samen met de Fehac, die directe lijnen heeft met politiek Den Haag, kunnen wij meer betekenen voor het behoud en verbijzondering van onze klassieke bromfiets in o.a.de milieuproblematiek. Ook gisteren werd weer vastgesteld dat onze Zündapps allemaal VHB zijn: Voertuigen van Historisch Belang, net als alle belangrijke oldtimers van 30 jaar en ouder.
Belangrijk om te koesteren en preserveren, ook voor toekomstige generaties.

 

Rob 2891