Fehac aanmelding ZVC

Aanmelding Fehac.

Op de Algemene Ledenvergadering in Nieuwegein op 28 januari hadden de aanwezige leden zich positief uitgesproken voor een lidmaatschap van de Zundapp Veteranen Club bij de Fehac.

Inmiddels heeft het bestuur van de ZVC de club aangemeld bij de Fehac en staat de ZVC met lidnummer 2017362 ingeschreven als kandidaat-lid bij de Fehac.

ZVC presenteert zich op de ALV van de Fehac.

Op 11 april zal de Zundapp Veteranen Club zich presenteren op de Algemene Ledenvergadering van de Fehac in Utrecht. Een van de bestuursleden zal de club mondeling toelichten onder begeleiding van een introductiefilm en enkele sheets. De film komt spoedig al op onze website en op ons YouTube kanaal..

CTW Achterban vergadering.

Op 27 maart nemen twee leden van het ZVC bestuur deel aan de jaarlijkse Fehac achterban vergadering voor tweewielers in Bunnik. In de uitnodiging van de CTW (Commissie Twee Wielers van de Fehac) aan de ZVC staan o.a. als gespreksonderwerpen op de agenda:

  • milieuzones
  • jeugdbeleid
  • veiligheid
  • klassiekers op lange termijn
  • bedreigingen voor de oldtimers

Heeft u Zündapp gerelateerde onderwerpen die wij namens u moeten melden, mail dan uw bericht naar info@zundappveteranenclub.nl ovv van uw lidnummer.

Na deze bijeenkomsten ziet u een verslag hiervan op onze website.

Rob 2891