Milieuzone Amsterdam en de gevolgen

Nieuwsbericht van de Fehac:

Bunnik, 22 mei 2024

Fehac 2023Op 14 mei 2024 heeft de gemeenteraad van Amsterdam een voor brom- en snorfietsen belangrijk verkeersbesluit genomen. Het goede nieuws hierbij is dat er voor de FEHAC achterban niets verandert.
De huidige weekendontheffing (tussen vrijdag 12.00 uur en maandag 12.00 uur) blijft bestaan.
De FEHAC heeft zich daar hard voor gemaakt in de diverse overleggen met de gemeente Amsterdam.
Gelukkig heeft ook de gemeenteraad van Amsterdam onze argumenten in haar uiteindelijke besluit meegenomen.

 

In het kort komt het besluit van de gemeente op het volgende neer:

  • Per 1 januari 2025 moeten binnen de milieuzone, de zogenoemde nul-emissiezone, alle nieuw verkochte brom- en snorfietsen emissievrij zijn;
  • Tot 1 januari 2028 blijven op fossiele brandstof rijdende brom- en snorfietsen met een DET vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2024 toegang houden tot de nul-emissiezone;
  • Tot 1 januari 2030 blijven op fossiele brandstof rijdende brom- en snorfietsen met een DET vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2024 toegang houden tot de nul-emissiezone;
  • Vanaf 1 januari 2030 hebben alleen uitstofvrije brom- en snorfietsen toegang tot de nul-emissiezone;
  • De huidige weekendontheffing voor brom- en snorfietsen van 30 jaar en ouder blijft gehandhaafd, net als dat een ontheffing mogelijk blijft voor brom- en snorfietseigenaren vanwege medische omstandigheden. Ook blijft er een hardheidsclausule bestaan.
    Amsterdam heeft het besluit op 21 mei jl op de website gepubliceerd. Volg deze link voor de volledige tekst.

Bron: Fehac.nl