• Brommers Kieken Steenderen 2024

PRINSJESDAG 2023_Oldtimers en Campers

FEHAC stelt vast dat in de rijksbegroting voor oldtimers weinig effectieve maatregelen opgenomen zijn. Zo is aangekondigd rijdend erfgoed in Nederland aan te willen pakken, door de vrijstelling voor oldtimers (40 jaar en ouder) vanaf 2028 te versoberen. Verder is aangekondigd dat het kwarttarief, dat geldt voor campers in de MRB per 2026, zal worden verhoogd tot een halftarief. In beide gevallen gaat het om voertuigen die relatief weinig kilometers maken en waar dus ook weinig (CO2-) winst te behalen valt. Voor beide categorieën geldt straks al dat ze eerlijker worden belast als betalen naar gebruik wordt ingevoerd.Zundapp Groene Oldtimer
Nu tijdelijk een ander systeem optuigen, dat binnen een paar jaar weer moet worden afgebroken, is niet verstandig en zal ook bij de Belastingdienst kostbare uitvoeringscapaciteit kosten.

Verleden jaar heeft de Belastingdienst nog aangegeven dat het laten vervallen van de oldtimer-vrijstelling een systeemvernieuwing vergt en daarom op korte termijn onuitvoerbaar is.

FEHAC is al intensief bezig de vertegenwoordigers van de politieke partijen te benaderen om de bestaande regelingen te handhaven en bereidt zich voor om bij het aantreden van een nieuw kabinet de bewindslieden aan tafel te krijgen met het doel voor mobiel erfgoed tot een acceptabele regeling te komen, bij invoering van betalen naar gebruik.

Bron: Fehac