AMENDEMENT OP MOBIEL ERFGOED VERWORPEN

Tijdens de recente algemene beschouwingen van 22 september bracht Volt samen met de PvdA en GL een amendement in om de oldtimerregeling te schrappen. Dit zou betekenen dat vanaf 1 januari 2023 alle oldtimer-auto’s, motorfietsen, vrachtwagens en autobussen de volledige MRB moeten gaan betalen.
FEHAC heeft samen met ANWB, BOVAG en KNAC de leden van de Tweede Kamer benaderd met een stemadvies.
Tijdens de stemming op 10 november is dit amendement verworpen!
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA en PvdD
Tegen: D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga
(bron: Voortzetting van de STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2023, Fiscale Verzamelwet 2023 (36 107) en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36 063).

MRB blijft vrij en oldtimerregeling 2022 wordt niet geschrapt