Voortgang Mobiele Collectie Nederland

Op 12 mei is Edith den Hartigh benoemd tot nieuwe voorzitter van de stichting Mobiele Collectie Nederland.
De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is sinds het jaar 2000 – toen MCN op instigatie van het Ministerie van OC&W is opgericht – dé organisatie van al het mobiel erfgoed in Nederland. In de stichting zijn de sectoren ‘weg’, ‘water’, ‘rail’ en ‘lucht’ vertegenwoordigd, via hun koepelorganisaties.
Zundapp Mobiel ErfgoedDe Zündapp Veteranen Club neemt hier actief aan deel door nieuwe ontwikkelingen in dit Register te testen en pro-actief commentaar te leveren.

De aanstelling van de nieuwe voorzitter is aanleiding voor de ZVC om vandaag aan de Fehac de laatste ontwikkelingen te vragen over het Mobiele Erfgoed Register.
In de ons omringende landen wordt de oldtimer in veel milieuzones vrijgesteld en opname in het Mobiele Register heeft meerdere voordelen, zodat wij ongestoord kunnen blijven genieten van ons favoriete merk.

De reactie van de Fehac  wordt via ons clubblad bekend gemaakt.

Meer over de Duitse milieuzones lees je hier of hier.

Regels over de Franse milieuzones vind je hier.