Voortgang Mobiel Erfgoed Register_ZVC

Stand van zaken Erfgoed Register.

Op woensdag 7 februari jl heeft de ZVC bij het Jensen-Healey museum in Vreeland de informatie avond van de Fehac bijgewoond over de ontwikkelingen en voortgang rond de bouw van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME), kortweg Mobiel Erfgoed Register.
Tijdens deze interactieve road-show hebben de aanwezige leden van het Fehac project team uitgelegd waarom zo’n register belangrijk is en hoever de ontwikkeling is.

1. Wat is het Mobiel Erfgoed Register (NRME):

 • Het Register is een verzameling objecten uit ons verleden, die we willen bewaren, omdat ze belangrijk, mooi of kenmerkend zijn voor onze Nederlandse geschiedenis. (Formele tekst, opgesteld door het ministerie OCW). Onze Zündapps zijn onderdeel van dit mobiele erfgoed: de ZVC is aangesloten bij de Fehac en de ZVC is vraagbaak voor de Fehac in dit project mbt álle gekentekende Zündapps in Nederland.
 • Belangrijk: In de Erfgoedwet werken Ministerie van OCW, Fehac, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed samen aan het NRME. De minister heeft aangegeven in de Erfgoedwet dat hij het Erfgoed Register zal erkennen en de completering daarvan zal ondersteunen. In politieke jargon betekent dit dat de Minister het register heeft approved.

2. Waarom een Mobiel Erfgoed Register?

 • Het is belangrijk voor de politieke besluitvorming. Beleidsmakers van de overheid weten nu wat en wie Mobiel Erfgoed is als het Register eenmaal gevuld is. En het Register geeft inzicht in de culturele waarde en de bescherming van de in het Register opgenomen voertuigen. Dat is belangrijk voor onze Zündapps.
 • Door het gemis van het overzicht en daarmee van het inzicht in de cultuurhistorische waarde ervan is het lastig mobiel-erfgoedbeleid te maken, bijvoorbeeld op het gebied van toegang tot milieuzones.
 • Meer mogelijkheden voor de Fehac om te streven naar vrijstelling voor historische voertuigen voor bijvoorbeeld Rekening rijden en de milieuzones (dit is in Duitsland al het geval. Deze hebben een “H” kenteken en mogen ook in een Milieuzone rijden).
 • Een NRME is van wezenlijke invloed op het behoud en het plezier dat wij als liefhebbers van onze historische voertuigen, zoals onze Zündapps, in de nabije toekomst zullen hebben. De ZVC kent ook zeer jeugdige leden, voor die leden is het super belangrijk.
 • Het Erfgoedregister speelt namelijk een belangrijke rol in politieke status en erkenning van ons Mobiel Erfgoed (jouw en mijn Zündapp) en dat is nodig. Het register moet het standaardwerk worden voor Mobiel erfgoed, waarbij overheden en andere organisaties dit register als referentie nemen. Ze hoeven niet meer te vragen om welke voertuigen het gaat; ze kunnen het Register raadplegen.
 • Het gebruik van in het bijzonder onze klassieke tweetakt bromfiets kent de laatste jaren enkele bedreigingen vanuit de politiek en in de publieke opinie. Opname in een Mobiel Erfgoed register, die door de minister wordt erkend, geeft meer en overtuigender mogelijkheden voor de Fehac en de Fiva om uitsluitende maatregelen te bedingen voor het gebruik. (Lees: we willen blijven rijden en genieten van onze passie).

3. Wat komt er in het Mobiel Erfgoed Register?

 • In het Erfgoedregister komen voertuigen van 30 jaar en ouder: treinen, koetsen, vaartuigen, motoren, auto’s, bromfietsen etc. Geen voertuigen die zijn omgebouwd naar elektrische aandrijving.
 • Onze Zündapps komen in het weggedeelte van het Erfgoed Register.
 • Het huidige RDW kentekenregister is ernstig vervuild met verschillende benamingen voor hetzelfde Zündapp model. De ZVC, en andere clubs voor hún merk/modellen, heeft hier al een enorme schoning voor geleverd aan de Fehac. Dit zo veel mogelijk geschoonde bestand wordt onderdeel van de transactie tussen de Fehac en de RDW.
 • Het aanbrengen van een Erfgoedmarkering, waardoor gemakkelijk álle klassieke voertuigen ouder dan 30 jaar in het RDW kentekenregister worden gekenmerkt, kost circa € 300.000 voor de RDW. De RDW begrijpt zelf ook dat het bestand vervuild is en de Fehac kan (na veel werk van de aangesloten clubs, o.a. van de ZVC) een goed bestand opleveren aan de RDW. De insteek is nu dat dit met gesloten beurs gaat plaatsvinden: RDW brengt de Erfgoedvink aan en de Fehac levert een schoon bestand.

4. Kosten Mobiel Erfgoed Register.

De projectleiding legde in Vreeland uit dat het vullen, beheer, controle en bewaking van het Register kostbaar is. De betrokken overheid (OCW) zal in de kosten bijdragen en ook het Cultuurfonds (het vroegere Prins Bernhardfonds) zal circa 1,5 miljoen bijdragen. Er volgde die avond nog een beste discussie, want de Fehac vindt dat de huidige aangesloten clubs, door middel van hun contributie bij de Fehac, al bijdragen in de kosten. Hoe eigenaren die geen lid zijn van een oldtimerclub dan gaan bijdragen was nog niet bekend. Ook is de Fehac nog met de RDW in gesprek over wat te doen met voertuig eigenaren die niét in het Register willen komen.

5. Samenwerking FIA/FIM/FIVA en het onvermijdelijke lobby werk,

In Vreeland werd bekend gemaakt dat de FIVA met de FIA en de FIM gaat samenwerken in strijd voor behoud van de klassieke voertuigen. Een dergelijke schaalvergroting is belangrijk voor onze Zündapps. Ik sprak in Vreeland met Bert Pronk van de Fehac. Hij vertelde mij dat de Fehac professionele lobbyisten heeft die dagelijks in Den Haag te vinden zijn en ook contact hebben met fractieleden van alle partijen.
De FIVA (een soort super Fehac op Europees niveau) zetelt in Straatsburg naast de gebouwen van de EU. Ook het FIVA lobby werk binnen de EU is voor ons belangrijk. De Fehac is regelmatig in Brussel te vinden.
Bert Pronk was begin februari in de Bondsdag samen met afgevaardigden van de ADAC om te spreken met Duitse fractieleden. De  invloed van de Duitse politiek op de oldtimers in Duitsland is groot, ook voor ons.
De Fehac heeft direct ná de Tweede Kamer verkiezingen een brief gestuurd naar alle fractievoorzitters om het belang van de klassieke voertuigen te benadrukken. Mochten deze coalitie besprekingen mislukken, dan worden opnieuw de kans hebbende partijen voor de regeringsvorming benaderd.
Door dit belangrijke netwerk is het lidmaatschap van de Fehac voor de ZVC belangrijk om onze Zündapps in de toekomst te beschermen.

6. Digitaal loket FEHAC.

Ik hoorde in Vreeland ook dat de Fehac een digitaal loket aan het openen is, zodat eigenaren hier kunnen aangeven dat het bouwjaar van hun voertuig niet correct in het RDW kentekenregister staat. Je moet denken aan een batch die verzameld wordt en wordt doorgestuurd naar de RDW. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, was in Vreeland nog niet bekend. Na de schoning in 2018 en de toen aangemaakte nieuwe kentekencard, bleek dat bij veel Zündapps (niet alleen bij Zündapps) het bouwjaar niet te kloppen. Mijn 429 van 1959 kreeg 1967 als DET (Datum Eerste Toelating) en mijn 529 van 1978 kreeg 1987 als DET. Hiermee zijn zij wel ouder dan 30 jaar, maar de DET moet kloppen. Een collega van een club meldde dit en kreeg veel bijval. Ik heb namens de ZVC contact met de vraagstellers. De Fehac zal binnenkort op hun website over dit digitale loket communiceren.
Voor álle oldtimers. De bijeenkomst in Vreeland was bedoeld voor álle klassiekers van alle merken voor de weg, dus bromfietsen, motoren en auto´s (Janus). Voor de ZVC gaat het dan over álle producten van Zündapp GmbH die voor de weg zijn geproduceerd.
Heb je vragen; stuur dan een mail naar info@zundappveteranenclub.nl

7. Moet dat allemaal zo lang duren?

Helaas wel. De ontwikkeling van het Erfgoed Register is een mammoet karwei met veel verantwoordelijke overheids instanties en dan nog de vele clubs en ICT hobbels. Voordat die neuzen allemaal dezelfde kant opstaan, zijn we wel nog even bezig, daarom worden er soms slechts kleine vorderingen gemeld. De ZVC volgt deze hele ontwikkeling op de voet en als er iets te melden is, dan staat het hier op onze club website.
De tweetaktmotor en daarom veel Zündapps liggen onder het vergrootglas van de milieugroepen en de publieke opinie, ook al gaan wij daar verstandig mee om (goed afgestelde motoren, ethanolvrije brandstof en correcte mixverhouding van 1:50 voor de 50cc’s). Het Mobiel Erfgoed Register kán bescherming bieden en een veilige haven zijn, waardoor wij nog lang met plezier kunnen rondrijden op al onze Zündapp modellen.

Rob Horstmanshof ZVC
8 februari 2024