Verslag ALV Zündapp Veteranenclub

Op een van de hopelijk laatste koude dagen van januari werd in Nieuwegein de Algemene Ledenvergadering gehouden van de ZVC. Deze bijeenkomst is uitsluitend voor de leden van de ZVC met een geldige ZVC clubpas. Zo’n ALV is verplicht voor een vereniging als de ZVC, dit staat in de statuten. In het kort voor de website:

  1. Het verslag van de voorgaande ALV van 2023 werd door de aanwezige leden akkoord bevonden.
  2. Voorzitter Chris meldde de komende toerritten van de ZVC.
  3. De penningmeester gaf een uitleg van de financiën van de ZVC.
  4. Rob vertelde over het Mobiel Erfgoed Register.
  5. Na de bijeenkomst konden alle aanwezigen genieten van het buffet en de laatste nieuwtjes ophalen over onze gezamenlijke passie: Zündapp!

Er waren circa 85 leden aanwezig. We waren ook heel blij met de aanwezigheid van nieuwe leden; de club heeft circa 1.000 leden en groeit nog elke dag. Een voorlopig verslag van deze ALV wordt geplaatst in het maart nummer van ZVC Magazine. Foto´s zijn van ZVC lid Frank, merci Frank.

Een overzicht van de aanwezigen van de ALV Het buffet van de ZVC wordt gereed gemaakt