UNECE bescherming motorisch erfgoed

FIVA/FEHAC Nieuws

UNECE
Van 7-9 maart heeft de FIVA (de Internationale Federatie voor Historische Automobielen waar de FEHAC deel van uitmaakt en waar de Zündapp Veteranen Club lid van is) deelgenomen aan het World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). De FIVA heeft gepleit voor de opname van een definitie in de Harmonization of Vehicle Regulations, die een internationale, wettelijke referentie moet vormen voor de bescherming van het motorisch erfgoed. Belangrijk voor onze Zündapps dat deze definitie er in komt, wij als oldtimer moeten gehoord worden en in die Harmonization komen.

De FEHAC heeft hierover inmiddels brieven gestuurd aan de ministeries van IenW, en OCW, aan de RDW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De FEHAC vindt dat deze definitie een veel bredere werking moet krijgen zoals in REACH, ELV, RWT/Roadworthiness package. De leeftijd van 30 jaar voor auto’s staat hierin niet ter discussie.

Ontwikkelingen E-Fuels. In november 2022 hebben de Europese Raad en het Europees Parlement een akkoord bereikt over strengere CO2-emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens. Hierbij is een doelstelling afgesproken van 100% CO2-emissiereductie vanaf 2035. Dit moet een einde maken aan de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor.

In een Raadsvergadering van maart 2023 hebben verschillende EU-lidstaten zich echter tegen de bekrachtiging van het akkoord verzet. De Duitse minister van vervoer Wissing zal het akkoord niet steunen tenzij de Europese Commissie met een wetgevingsvoorstel komt over hoe ook e-fuels* kunnen worden gebruikt om de CO2-nul-doelstelling te halen. De nieuwe CO2-normen voor nieuwe auto’s hebben geen gevolgen voor bestaande historische voertuigen, maar worden opgevoerd in het debat om het gebruik van fossiele brandstoffen en de rol van e-fuels* te beperken.

De FIVA verdedigt het gebruik van fossiele brandstoffen door historische voertuigen omdat zij behoren tot het culturele erfgoed en hun marginale gebruik. De FIVA blijft zich daarnaast inspannen voor e-brandstoffen als mogelijke optie om CO2-emissies te verminderen. De FIVA doet dit omdat substantiële veranderingen aan klassieke voertuigen ingewikkeld en schadelijk voor het historische karakter zijn, hetgeen door de FEHAC van harte wordt onderschreven. Zonder deze fossiele brandstoffen of e-brandstoffen kunnen onze Zündapps niet rijden.

Bron: Fehac 23 maart 2023

*E-fuels zijn synthetische brandstoffen op basis van waterstof en CO2. Je kan die zo maken dat de chemische samenstelling dezelfde is als diesel of benzine voor onze Zündapps, zodat je ze kan gebruiken in wagens met een verbrandingsmotor en ook in onze Zündapps uit Neurenberg en München. In theorie kan zo’n e-fuel klimaatneutraal zijn, en dus geen extra broeikasgassen uitstoten.

Tekst komt van de Fehac, groen gemerkte opmerkingen komen van lid 2891/Rob. Heb je vragen of opmerkingen, stuur een mailtje naar info@zundappveteranenclub.nl