• Brommers Kieken Steenderen 2024

RDW FEHAC en ons Mobiel Zundapp Erfgoed

De ontwikkeling van het NRME (het Nationaal Register Mobiel Erfgoed) is een onderwerp waarvoor grote aandacht is. Het gaat om de belangenbehartiging van eigenaren van “Oldtimer” voertuigen in het algemeen en namens de ZVC van onze Zündapp motoren, bromfietsen en auto’s in relatie tot dit NRME.Fehac 2022
Alle aandacht binnen de RDW organisatie, Fehac, oldtimer verenigingen én dus ook bij de ZVC gaat momenteel uit naar de Erfgoedwet 2016. De Erfgoedwet 2016 is een Nederlandse wet gericht op de bescherming van erfgoed van nationaal belang.
Een begrip als “Monumentenzorg” is vrijwel bij iedereen bekend, maar met deze Erfgoedwet is ook het “mobiel erfgoed” betrokken; o.a. onze Zündapps dus.
Bij het mobiel erfgoed kennen we in Europees verband een leeftijdsgrens van dertig jaar. In het algemeen geldt dat dertig jaar na eerste toelating van het voertuig er sprake is van een oldtimer en bepaalde faciliteiten en regelgeving gelden.
Enerzijds om dat erfgoed te bewaren, te behoeden en in stand te houden en daartegenover kunnen dan tegemoetkomingen (fiscaal of mobiele vrijheden bijvoorbeeld) gelden. Om dat praktisch te kunnen regelen worden erfgoed objecten “benoemd en vastgesteld”. Denk nog maar even aan die Monumentenlijst.
Het erfgoed dient dus geregistreerd te worden en bij vliegtuigen, treinen en vaartuigen is dat nog redelijk in de praktijk te doen. Maar aangezien nu ook auto’s, motoren en bromfietsen in beeld komen is men toch wel wat geschrokken, want hoe gaan we dat doen?
Het Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap, waar de uitvoering van de Erfgoedwet ondergebracht is, was zo verstandig om de Fehac te raadplegen met betrekking tot dit vraagstuk. Dit heeft geleid tot het praktische idee van het “erfgoed vinkje”; zet bij elk in het kentekenregister vermeld voertuig, zodra de datum eerste toelating dertig jaar geleden is een ‘vinkje’.”
Dan is daarmee de erfgoed status toegekend.Zündapp 515 voorbeeld van ons Nationaal Mobiel Erfgoed
Wanneer dan dat register op tafel komt en men zich er enigszins in verdiept, valt het op dat de vermelding van de Zündapp voertuig- en modelbenamingen nogal een bonte verzameling termen en begrippen is. Kijk maar op onze ZVC website waar het actuele RDW kentekenregister staat per 8 november met uitsluitend alle 30.765 Zündapps in Nederland op kenteken.
Het zou mooi zijn wanneer daar eens wat eenduidigheid in aangebracht kon worden.
Geen wonder dat de Fehac gelukkig uitgenodigd werd om dat dan maar eens onderhanden te nemen. En de Fehac nam op haar beurt weer contact op met haar leden, in dit geval de ZVC voor de momenteel ruim 30.765 Zündapps in het kentekenregister.
En elke week wordt er een of meerdere Zündapps gekeurd voor een kenteken, dus dat aantal neemt iedere week toe.
Het kentekenregister van de RDW was namelijk “vervuild” door onjuiste en onvolledige Zündapp naamgegevens, die ooit handmatig waren ingevuld.
Het huidige kentekenregister is de basis voor het NRME, daarom moest het zo goed mogelijk, en binnen redelijke termijn, fijngeregeld of geschoond worden.
Enkele  ervaren ZVC’ers hebben zich er over gebogen en na enkele weken kon er een schoner bestand worden opgeleverd aan de Fehac.Onjuiste Zundapp benamingen in RDW kentekenregister
Storende fouten in de Handelsbenaming als “Nonna” ipv van “Norma”, “Normal” ipv van “Norma”, “Scooter” ipv “Bella”, “K750” ipv “KS750”, “KR50” ipv “KS50”, “Roler50” ipv “Roller50”, om maar een paar voorbeelden te noemen, zijn er door de ZVC zo goed als mogelijk allemaal uitgehaald.
Uit de reacties via de Fehac valt op dit moment op te maken dat:

  • De informatie op de kentekencard blijft ongewijzigd.
  • Het modelnummer/type, zoals bijvoorbeeld 429, 517, 529, 537 etc., blijft ongewijzigd.
  • Positief is ook dat het nieuwe register overweg kan met speciale tekens, dit is voor de Ü (de Ü van ons merk) goed nieuws en dus geen merkvreemde afleidingen meer zoals zuendapp of zundapp (zonder trema/deelteken boven de u).

We gaan het straks zien als het eerste prototype van het nieuwe NRME gepresenteerd wordt. Via de ZVC website en ons clubblad wordt u geïnformeerd.
Raadpleeg altijd de ZVC website, elke week zijn er updates over diverse informatie. Of nog beter, meld je aan voor de ZVC Nieuwsbrief via de ZVC website.
Heb je vragen, stel ze via info@zundappveteranenclub.nl of kom gezellig naar de ALV.

Oldtimer bromfiets plezier verankerd in de Erfgoedwet.

Het is zeer aannemelijk dat de regelgeving van beleidsmakers, die voortkomt uit de uitbreiding van het werkingsgebied van de Erfgoedwet, van belang zal zijn voor onze Zündapps als mobiel erfgoed en het gebruik daarvan. Daarom zit de ZVC er samen met de Fehac bovenop en probeert gunstige voorwaarden te bedingen in dit proces. Tijdens de recente algemene beschouwingen van 22 september bracht Volt samen met de PvdA en GL een amendement in om de oldtimerregeling te schrappen. (Zie onze ZVC website.) Maar gelukkig is dit mede door toedoen van de Fehac verworpen. We moeten dus alert blijven en niets doen is geen optie, daarom neemt de ZVC deel aan de ontwikkeling van het NRME.
Wanneer je nadere informatie wilt hebben en antwoord op eventuele vragen, dan zullen wij ons best doen om die te beantwoorden.

ZVC Redactie 16 december 2022