Tweetakt en milieu

Onderstaand artikel verscheen reeds in 2008 in het clubblad van de Zündapp Veteranen Club en we kunnen stellen dat er inmiddels grote stappen zijn gezet in het milieuvriendelijker omgaan met onze hobby. De techniek staat niet stil en vooral op milieutechnisch gebied gaat het enorm snel. Benzine en oliën spelen hierin een belangrijke rol.
Ook qua afstelling van de machines zijn de mogelijkheden veel groter en betaalbaarder geworden, waardoor wij als hobbyisten een perfecte afstelling van onze Zündapp kunnen krijgen en de uitstoot van onze motoren tot een absoluut minimum kunnen beperken.
Wij zijn geen milieu criminelen, maar Zündapp liefhebbers en we genieten van het sleutelen, rijden, restaureren en eindeloos praten over één van de kwalitatief beste voertuigen ooit gemaakt. Het plezier en de herinneringen die wij met z’n allen zo koesteren, proberen we door onze hobby levendig te houden en het Zündapp historisch erfgoed zo goed mogelijk te beschermen met behulp van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. (De Zündapp Veteranen Club is lid van de Fehac, die ijvert en strijdt voor behoud van de oldtimer in Nederland.)
Het aandeel dat Zündapp rijders wereldwijd veroorzaken in de massa vervuiling die er dagelijks in het milieu terecht komt, is zéér miniem. En net zoals het artikel ook terecht vermeld, je kan met je Zündapp rijden of je kan iets anders doen dat misschien nog veel vervuilender is.


Tweetakt en milieu (uit ZVC Magazine 2008)

Er gaat geen dag voorbij zonder dat we geconfronteerd worden met nieuws over ons milieu. Meestal zijn dat eerder negatieve items zoals over zure regen, de opwarming van de aarde, CO uitstoot, het smelten van de poolkappen, fijn stof e.d.
Ook het onderwerp van onze geliefkoosde hobby, de motoren en brommers, is de laatste tijd een paar keer in het nieuws geweest. De uitstoot van die gemotoriseerde tweetakt tweewielers zou de normen overschrijden. Sterker zelfs, bij een bepaalde test lag de uitstoot zo ver boven de meetbare waarde en verslikte het meetapparaat zich dusdanig, dat het ontregeld raakte. Gelukkig spreken de resultaten van de door diverse instanties gemeten waarden elkaar zo grof tegen, dat er vooralsnog geen zinnige conclusie getrokken kan worden.
Een tweetakt zal wel vervuilen, maar doet niet iedere verbrandingsmotor dat? Je kan op een zonnige zaterdagmiddag lekker een ritje maken met de Zündapp ofwel met vrouwlief voor luttele Euro’s met het vliegtuig in Londen gaan shoppen. Wat is het meest vervuilend? Alles is relatief.
In bepaalde landen zoals Oostenrijk en Zwitserland wordt het een tweetakt al aardig moeilijk gemaakt en in Duitsland is het op bepaalde meren al verboden om met tweetakt buitenboordmotoren te varen. Het is een trend dat er steeds strenger wordt opgetreden tegen tweetaktmotoren om wellicht in een nabije, maar hopelijk verre toekomst dit type verbrandingsmotor compleet te verbannen.
Hoe lang dit nog duurt hebben de gebruikers van zo’n motor gedeeltelijk zelf in de hand. Er bestaat namelijk zoiets als een publieke opinie waar het beleid gevoelig voor is.

Het is voor ons dus belangrijk dat we de publieke opinie gunstig beïnvloeden. Hoe doen we dat? Het deelnemen aan beurzen en shows geeft heel wat positieve reacties, want wie heeft geen mooie herinneringen aan z’n jeugd in combinatie met brommers en dan nog in het bijzonder de Zündapps? Ook tijdens rondritten en uitstapjes worden dikwijls positieve reacties gehoord, want wat is er nu leuker dan het droomobject uit je ver vervlogen jeugd nog in volle glorie te zien staan of zelfs rijden?

Helaas zijn er lieden die menen het plezier van anderen grondig te moeten bederven door een ingeroest gebruik die ten eerste compleet nutteloos is, ten tweede schadelijk is voor hun motor, ten derde schadelijk is voor het milieu en ten vierde een hoop ergernis en aversie ten opzichte van onze hobby geeft.
We hebben het hier over het overdadig smeren met tweetaktolie. Dikke stinkende walmen uitbrakende uitlaten verpesten het niet enkel voor achterop komende rijders, maar ook voor ‘Jan met de pet’ of koppels met kinderen die met dichtgeknepen neus langs de kant van de weg staan of fietsen.

Waarom doen die “liefhebbers” dat toch? Teveel olie is als cholesterol in je bloed, De boel raakt binnenin zwaar vervuild, slipt snel dicht, de motor kan het teveel aan olie niet meer verwerken en levert daarom minder vermogen. Elk rookpluimpje uit de uitlaat is een teken dat er teveel olie bij de verbranding zat. Elke rookpluim verpest het milieu drastisch en jaagt het publiek op de kast. Op deze wijze wordt onze hobby onnodig vroegtijdig kapot gemaakt.

De huidige moderne tweetaktolie kan in niets vergeleken worden met de olie die men tientallen jaren geleden gebruikte. De kwaliteit is zo superieur dat de mengverhouding t.o.v. vroeger drastisch kan worden aangepast. Iedere dag rijden nog vele liefhebbers vol gas met hun Zündapps over onze wegen zonder dat er wat kapot gaat door ontoereikende smering.
Zij houden wel consequent een mengverhouding van 1 op 50 aan, wat meer dan ruim voldoende is. Bij een KS125 of KS175 zou je bij constant vol gas gebruik nog naar 1 op 45 kunnen gaan en bij de oude Nürnberg modellen naar 1 op 35 maar meer smeren is eigenlijk totaal nutteloos. Gebruik een goede synthetische olie en meng zelf je brandstof.
Bij een pomp ben je nooit zeker van de mengverhouding of de kwaliteit van de tweetaktolie. Ga desnoods te rade bij een specialist.
Verpest het niet voor jezelf en andere liefhebbers, zodat we samen nog lang van onze oldtimer hobby kunnen genieten.

© ZVC Magazine 2008