FIVA enquête oldtimers

Aan alle ZVC-leden en overige oldtimer eigenaren.

Bent u een liefhebber van bromfietsen en motoren en andere historisch voertuigen?

Doe dan mee aan het sociaal-economisch onderzoek van FEHAC en FIVA*!

Dit onderzoek van de FIVA (overkoepelend Europees orgaan van oldtimer clubs) gaat over het actuele gebruik van oldtimers en de financiële- en werkgelegenheidsbijdrage die historische voertuigen leveren aan de economie.
Naast dat het hebben en onderhouden van mobiel erfgoed een geweldige vorm van vrijetijdsbesteding is, leveren al die activiteiten een aanzienlijke omzet en werkgelegenheid op voor restauratiebedrijven, garages, brandstoffenverkoop, verzekeringsbedrijven en taxateurs.
Maar ook horeca bedrijven en campings profiteren van activiteiten van de eigenaren van oldtimers en hun clubs.

FIVA enqueteHet sociaal-economisch onderzoek van de FIVA wordt dit jaar in maar liefst 71 landen gehouden, door middel van een enquête. De resultaten zijn van het grootste belang voor de onderbouwing van de belangenbehartiging van de Zündapp Veteranen Club en alle andere oldtimer clubs. Landelijk en internationaal. Klik op het FIVA logo om te beginnen.

De Federatie van Historische Automobiel Clubs (FEHAC) vraagt alle Zündapp eigenaren en liefhebbers dringend deel te nemen aan dit onderzoek en de enquête online in te vullen. Ook eigenaren van andere merken worden uitgenodigd om de enquête in te vullen.
Iedere oldtimerliefhebber kan inloggen op https://fiva.org/en/fiva-survey/ en vervolgens klikken op de Nederlandse vlag voor de Nederlandstalige enquête. Het invullen van de enquête duurt maximaal 15 minuten. De enquête is gebaseerd op het kalenderjaar 2019 en sluit daarmee de verstoring door Corona in 2020 uit.

Bij het invullen wordt u ook gevraagd naar persoonlijke gegevens. Wij hebben de garantie gekregen dat deze informatie onder de strikte privacy-bepalingen van FIVA valt en nooit identificeerbaar zal zijn op persoonsniveau.

De enquête moet voor 31 oktober worden ingevuld. Op de FIVA-website: https://fiva.org/en/ staat verdere uitleg.
Uiteraard zal ook het FEHAC-secretariaat graag eventuele vragen beantwoorden via secretariaat@fehac.nl of 085 303 46 51.

Wij rekenen op u de medewerking van zoveel mogelijk ZVC-leden en zien uit naar een geweldig resultaat in de vorm van een massaal ingevulde enquête.
Dit is ook in uw belang, want de FEHAC en de FIVA kunnen met de resultaten van dit onderzoek de belangen van onze Zündapp Veteranen Club en alle aangesloten oldtimerclubs nóg beter behartigen.

Het bestuur van de FEHAC, FIVA én de Zündapp Veteranen Club dankt u alvast hartelijk voor uw deelname.

*FIVA: Fédération Internationale des Véhicules Anciens (overkoepelend Europees orgaan van oldtimer clubs)