Zundapp ALV 2018

Vandaag was de Algemene Ledenvergadering van de Zündapp Veteranen Club in Nieuwegein.

De opkomst was boven verwachting; er werden meer dan 100 aanwezige clubleden geteld. Nu kwam dat misschien door een belangrijk item op de agenda: er zou gestemd worden voor of tegen lidmaatschap van de Fehac. Het stemverloop van de online stemming via de de website liet al een positieve trend zien van 69 voorstemmers en geen enkele tegen stemmer.

Na een rustig begin van de bijeenkomst en uitleg door het bestuur van de voor- en nadelen van het lidmaatschap werd begonnen met de stemming: uiteindelijk werd er bijna unaniem voor lidmaatschap van de ZVC bij de Fehac gestemd. Een groot succes.

Na afloop was er een buffet voor de clubleden en werd er ontspannen nagepraat over de ALV. Het ledenaantal van de ZVC is het afgelopen jaar gestaag gegroeid naar ruim 670 leden. Er staan diverse evenementen gepland, dus volg onze website.
Het komende jaar blijven wij werken aan een uitbreiding van het ledenaantal.