Triboron

(Artikel uit Zündapp Magazine van 2015) In de historische evolutie tussen tweetakt en viertakt systemen lijkt de tweetakt op termijn het onderspit te moeten delven, voornamelijk omdat het milieu aspect onoplosbaar lijkt. De verbranding is bij een traditionele tweetakt minder optimaal dan bij een viertakt en dan is er ook nog de tweetaktolie die het genadeschot geeft. De verbranding van die tweetaktolie zorgt voor allerlei vervuilende resten en die worden in deze milieubewuste tijden niet meer getolereerd.
Moderne hoogwaardige tweetakt oliën zorgen mits het toepassen van de juiste mengverhouding (niet meer dan 2% mengen) al voor een betere verbranding waardoor rookuitstoot zo goed als tot het verleden behoort. En net nu komt een Zweedse firma met een volledig nieuw tweetakt smeermiddel (Triboron) dat praktisch volledig verbrand waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen flink gereduceerd wordt. Het nieuwe Triboron tweetakt smeermiddel bevat geen olie maar wel ‘Boron’, een semi metaalachtig element, harder dan staal, enorm duurzaam en met extreem hoge smerende eigenschappen. Die smerende eigenschappen komen van het zogenaamde ‘nanoboron’. Nano boron is een zeer effectief smeermiddel dat wrijving tot een minimum beperkt. Het bindt zich met metalen oppervlakken waardoor een soort coating met zeer laag wrijvingscoëfficiënt ontstaat. Het benzine – Triboronmengsel verbrand volledig waarbij enkel de ‘nanoboron coating’ op metalen oppervlakken achterblijft. De afwezigheid van olie zorgt voor een effectiever verbrandingsproces met een hoger vermogen tot gevolg. In sommige gevallen kan de hoofdsproeier een maat groter genomen worden wat ook resulteert in een vermogenstoename.

Sommige Scandinavische deelnemers aan het jaarlijks Zündapp Grosseträffe in Zweden vertelden ons reeds enthousiast over dit nieuwe product zodat we niet konden nalaten huiswaarts te keren met enkele van die flesjes ‘Triboron 2-takt koncentrat’. Triboron raad aan om 95 oktaan brandstof te mengen met 1% 2-takt Koncentrat of een mengverhouding van 1/100.
Aan de 20 liter benzine in de jerrycan die we normaal aan de pomp kopen werd dus een bescheiden 200 cc smeermiddel toegevoegd. Toegegeven, er was toch wel enige scepsis t.o.v. deze kleine hoeveelheid smeermiddel en tijdens de eerste kilometers hielden we de vingers dan ook aan de koppeling om bij een vastloper onmiddellijk te kunnen ingrijpen. Maar de bezorgdheid was onterecht en de motor liep net zo mooi of misschien wel beter dan ervoor. Allhoewel Triboron mag gemengd worden met traditionele tweetaktmengsels hadden wij het volledige brandstofsysteem leeg gemaakt en voorzien van het nieuwe mengsel. Wat onmiddellijk opviel was het totaal gebrek aan rook en geur, zelfs bij een koude start. Pech dus voor de liefhebbers die op de typische tweetaktgeur kicken.

Als eerste testobject kozen we voor een KS125WC, omdat die iets veeleisender is voor wat betreft het toegepaste smeermiddel en de mengverhouding. De motor, die als dagelijks vervoermiddel dienst doet, lijkt geen problemen te hebben met dit totaal nieuw Triboron voedingssupplement. Tientallen volgas kilometers op de snelweg en zelfs een lang stuk voluit in vierde versnelling tegen de storm op gaf geen problemen. Na het leeg rijden van de jerrycan was het tijd voor een iets extremere test. In Zweden zou de Triboron vooral gebruikt worden in race sneeuwscooters waarbij de mengverhouding soms verlaagd wordt tot 0,7% of ruwweg een mengverhouding van 1 op 140! Een vastloper met alle mogelijke gevolgen en onkosten vandien is niet leuk dus zo ver wilden we niet gaan maar een mengverhouding van 1 op 110 wilden wel eens proberen. Aan de 20 liter benzine werd dit maal slechts 182 cc Triboron toegevoegd. Dit volgens fabrieksopgave 10% te schrale mengsel liet zich eveneens probleemloos en zonder schade verteren. Intussen rijden we weer 1/100 en heeft het mengsel ook zonder problemen gefunctioneerd in een 6,25 PK KS50 motorfietsje. Ook bij winterse temperaturen zijn er geen problemen. Sommige tweetakt oliën durven al eens stollingsverschijnselen vertonen als de benzine verdampt in de carburateur waardoor één en ander niet meer zo lekker loopt. In extreme gevallen kan zelfs de gasschuif komen vast te zitten. Niks van dit alles dus bij gebruik van het Triboron 2-takt koncentrat.
In principe kan tweetakt dus een flinke stap voorwaarts doen in zijn concurrentiestrijd met viertakt, want de dagen van blauwe rookwalmen en stank zijn voorbij. Door de zo goed als volledige verbranding van Triboron is er ook geen vervuiling meer van zuiger, cilinderkop en uitlaatsysteem. Bovendien is het product biologisch afbreekbaar en mengt het zich probleemloos met de benzine-ethanol mengsels die tegenwoordig aan de pomp verkocht worden.