Motor storingen

Motor slaat niet aan

Oorzaken: benzine kraan niet geopend, starthulpsysteem niet bediend, verstopte sproeiers, carburateur te sterk overstroomd (motor verzopen), ontsteking niet ingeschakeld, defekte bougie, zwakke ontstekingsvonk, elektrodenafstand van bougie te groot, bougie heeft kortsluiting door vuil, water of olie.

Motor slaat bij starten terug

Oorzaak te vroege ontsteking.

Motor slaat slecht aan

Oorzaken: mengsel te mager (starthulpsysteem bedienen), stationair sproeier verstopt, vuile of vette bougie, elektrodenafstand van bougie te groot of te klein (zwakke vonk), water in brandstof.

Motor slaat aan maar slaat na korte tijd af

Oorzaak: carburateur leeg, aangezien benzinekraan gesloten.

Motor slaat aan, maar slaat af bij gasgeven

Oorzaken: Hoofdsproeier of benzineleiding verstopt, motor nog te koud, carburateur slecht afgesteld.

Motor slaat aan, knalt echter in carburateur bij gasgeven (ploffen of niezen)

Oorzaken: Motor zeer koud, mengsel te mager, verstopte of te kleine sproeier, carburateur slecht afgesteld (slechte overgangen), te late ontsteking, carburateuraansluiting laat valse lucht door.

Motor slaat aan, loopt echter onregelmatig en stottert bij gasgeven

Oorzaken: mengsel te vet (kleinere sproeier inzetten, naaldstand in gasschuif veranderen), vuil luchtfilter, vlotter loopt over, ontsteking valt uit, vuile of vette bougie.

Motor loopt maar knalt in uitlaat

Oorzaken: Ontsteking valt uit, mengsel te mager.

Motor klopt

Oorzaken: te vroege ontsteking, gloeiontsteking door gloeiende koolaanslag van de olie of bougiemateriaal, te kleine hoofdsproeier.

Motor trekt niet op

Oorzaken: mengsel te mager of te vet, te geringe voorontsteking, uitlaat verstopt, zuiger ondicht, aanzuig- of uitlaatopening door koolaanslag van de olie vervuild, vuil luchtfilter.

Vlotterkamer loopt over

Oorzaken: verontreinigingen in de benzine of uit de tank aan de zitting van de vlottenaald, vlotter lek, vlotternaald sluit te laat.

MHKZ Foutzoekplan

Klier hier voor het MHKZ Foutzoekplan