• Brommers Kieken Steenderen 2024

Milieuzone voor brom- en snorfietsen in Amsterdam

De volgende informatie van de Fehac website gaat over de milieuzone in Amsterdam, maar kán in de toekomst in andere Nederlandse steden gaan gelden. Ook het blad “Bromfiets” is fel gekant tegen deze regeling in Amsterdam.
Nú protest aantekenen is van groot belang.

“Door het instellen van een milieuzone mogen brom- en snorfietsen van vóór 2011 vanaf 1 januari 2018 niet meer in de gemeente Amsterdam rijden. Hier zijn een paar kleine uitzonderingen op voor het landelijk gebied in het noorden van de gemeente. Door de inspanningen van de FEHAC heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om voor oldtimer brom- en snorfietsen een uitzondering te maken voor het rijden in het weekend. De FEHAC heeft het voor elkaar gekregen, dat dit van vrijdag 12:00 uur tot maandag 12:00 uur geldt. Dat geldt ook voor feestdagen. Hiermee zullen de liefhebbers in staat blijven tourritjes te maken en evenementen voor historische bromfietsen te bezoeken.

Milieuzones worden ingesteld om aan verbetering van het leefklimaat bij te dragen. Waar het oldtimers betreft heeft deze maatregel echter geen of nauwelijks effect, want de luchtvervuiling van oldtimer brom- en snorfietsen is door het lage aantal kilometers dat daarmee wordt gereden te verwaarlozen. Meer dan een uitzondering voor het weekend en feestdagen zat er helaas niet in. Onlangs is echter gebleken dat de gemeente voor gebruik van de weekendregeling een legesbedrag van liefst € 137 per bromfiets per jaar wil vragen. Dat maakt de uitzondering tot een dode letter.
Het aanvragen van een jaarlijkse vergunning die zoveel geld kost is in de gesprekken tussen FEHAC en de gemeente nooit aan de orde geweest.

De FEHAC is daarom van mening dat deze maatregel in deze vorm niet acceptabel is, en de FEHAC zal ook zelf bezwaar maken tegen het besluit. Maar dit heeft pas echt zin wanneer ook zoveel mogelijk eigenaren van brom- en snorfietsen die vóór 1 januari 1988 op de weg zijn toegelaten tegen dit besluit bezwaar maken. De FEHAC roept daarom zoveel mogelijk eigenaren op om bezwaar te maken.”

MAAK VOOR 28 JULI BEZWAAR TEGEN MILIEUZONE A’DAM – WEEKENDREGELING € 137 PER JAAR!

– Willen we in Amsterdam nog blijven rijden met onze klassieke brommer?
– Willen we dan ook € 137 per jaar per brommer gaan betalen voor de weekendregeling?? Nee toch! Dat is niet onze bedoeling!

Maak ook bezwaar tegen de milieuzone voor brom- en snorfietsen in Amsterdam met de voorbeeld bezwaarschriften die op www.FEHAC.NL staan.
Je kunt ook bezwaar maken als je maar af en toe met je oldtimer door A’dam wil rijden!

LET OP: Bezwaar maken kan maar tot en met 27 juli! Dus nu snel doen! Wat in Amsterdam speelt, kan binnen afzienbare tijd ook in andere steden gaan gelden.
Nú protesteren is opkomen voor het behoud van onze oldtimer bromfiets hobby.

Bezwaarformulieren hier downloaden: