• Brommers Kieken Steenderen 2024

Tegen APK bromfietsen

De Europese vereniging van motorfabrikanten (ACEM) is sinds medio december vorig jaar in Brussel druk aan het lobbyen om een Europese APK-regeling voor motoren, bromfietsen en scooters van de grond te krijgen. De ACEM beweert nu dat deze tweewielers slecht onderhouden zijn. Er is echter aangetoond dat minder dan één procent van de motorongevallen te wijten is aan een technisch mankement.
De KNMV en natuurlijk ook de Zündapp Veteranen Club zijn fel tegen het pleidooi van de ACEM voor een EU-richtlijn voor het keuren van motoren en bromfietsen. Als die regel er komt dan moeten ook in Nederland en België, nu nog de twee enige landen waar geen periodieke keuring voor gemotoriseerde tweewielers is, brommers en motoren naar de APK-keuring.
Zover is het nog lang niet.Geen APK bromfietsen en motoren
De Commissie Transport en Toerisme van het Europees Parlement ( TRAN ) heeft al wel een ontwerpresolutie ingediend bij de EU Commissie, maar die moet nog door alle kanalen van de EU. Daarnaast kunnen lokale regeringen nog argumenten aanvoeren om deze APK niet in bijvoorbeeld Nederland in te gaan voeren.
Maar ook zullen de belangenorganisaties van onze oldtimers zich moeten laten horen.

Een belangrijke factor voor ons Zündapp eigenaren is de conversie door de RDW van de Datum Eerste Toelating (DET) van onze Zündapp bromfietsen in 2018 naar een datum die langer terug ligt dan 30 jaar. Soms is die datum niet geheel juist en exact, maar toch komt die conversie ons goed uit. Algemeen wordt namelijk aangehouden dat een voertuig als oldtimer beschouwd wordt, als deze ouder is dan 30 jaar.
Hier kan een uitweg voor ons Zündapp liefhebbers in zitten ter voorkoming van die APK keuring.

De ZVC schreef al eerder dat organisaties zoals de Bovag, RAI en anderen positief staan tegenover een APK voor tweewielers, omdat dit de nodige inkomsten (voor ons Zündapp liefhebbers: Onnodige uitgaven en kosten!) genereert voor dealers en garages. De toegevoegde waarde is onduidelijk.
Zeker voor ons Zündapp liefhebbers geldt dat onze machines uitstekend in orde zijn en technisch en cosmetisch vertroeteld worden. Bijna elke Zündapp, van de Z22 tot aan de 537, is in perfecte staat. Dat zien wij aan de dagelijkse stroom foto’s en vragen in technische rubrieken van de Zündapp Veteranen Club en de vele mail die in de ZVC mailbox wordt ontvangen.
De Zündapp Veteranen Club heeft vandaag, 22 maart 2021, aan de FEHAC, onze belangen behartiger, gevraagd al het nodige te doen om een eventuele APK voor onze oldtimers tegen te gaan en te verhinderen dat de Zündapp eigenaren op hoge extra kosten worden gejaagd.
We zullen samen met alle oldtimer verenigingen, belangenorganisaties en de MAG in het geweer moeten om deze zinloze APK tegen te gaan.

Reacties naar info@zundappveteranenclub.nl

Rob/ZVC 2891

Bron en sterke artikelen:
https://www.motoplus.nl/magazine/uitgaven/artikel/speakers-corner-apk-voor-motoren/
https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/26048-europees-parlement-wil-toch-apk-voor-motoren-in-heel-europa