• Brommers Kieken Steenderen 2024

Snorfietsen helm

Helmplicht voor snorfietsen?Snorfietsers moeten aan de helm, dit stelt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een online gepubliceerd conceptwetsvoorstel. Wannéér de helmplicht wordt ingevoerd voor de ruim 700.000 snorfietsers in ons land, is nog niet duidelijk.
Onder deze snorfietsers zitten ook veel klassieke exemplaren, zoals onze vroege serie “400” Zündapps met hun Combimot, maar ook Solex, Berini, Mobylette etc. Vandaar dit artikel.

Al medio 2019 had de CDA’er Maurits von Martels een motie met een voorstel tot helmplicht voor snorfietsen door de Tweede Kamer geloodst. Omdat een wetsvoorstel toch wat ingewikkeld was, heeft het een tijd geduurd voor de ZVC er weer van hoorde.
Er zijn enkele onderzoeken geweest, o.a. van de Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI), die verwacht dat de snorfietsers dan in een auto gaan stappen. Helft van de huidige snorfietsers zou de snorfiets laten staan en kiezen voor een ander vervoermiddel, vaak dus de auto.
De maatregel geldt straks voor alle snorfietsen. Ook voor elektrische snorfietsen.

De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs [FEHAC], waar de Zündapp Veteranen Club lid van is, heeft ook haar kritische zienswijze ingediend bij de minister.
De Fehac stelde voor om een uitzondering te maken of de helmplicht te beperken voor bestuurders van historische snorfietsen en/of een lichtere helm voor te stellen. Denk aan vele Zündapp ZD’tjes of snorfiets kentekens van de Zündapp “400” typen. Die zijn er genoeg, met name onder onze ZVC leden.
De TNO heeft het Fehac voorstel onderzocht en op basis van dit TNO rapport concludeert de FEHAC, dat als een helmplicht vanSpeed-pedelec helm voor snorfietsers kracht wordt, het toestaan van een Speed-pedelec helm voor historische snorfietsen een goed alternatief is.
TNO had namelijk een dergelijke helm voorgesteld. De Fehac vindt de conclusie van de TNO goed onderbouwd en verzoekt de minister dit in de uiteindelijke wet- en regelgeving op te nemen.
Een Speed-pedelec helm is net een stukje steviger dan de reguliere fietshelm en is kleiner van formaat. Hiernaast staat een voorbeeld.
Je zit dan niet met een enorme bromfietshelm op je Zündapp 405 Combimot, maar met een kleiner exemplaar, die beter recht doet aan de snelheid die je met een Zündapp “400” model kunt bereiken.

Houd er rekening mee, dat rijden zonder helm op een bromfiets € 95,- kost. Deze boete zal, nadat het wetsvoorstel is aangenomen, ook gelden voor rijden zonder helm op een snorfiets.

De verwachting is dat de minister halverwege dit jaar met een wetsvoorstel komt. De ZVC houdt U op de hoogte.
Heeft U een Zündapp Combimot en wilt U reageren, stuur dan een mail naar info@zundappveteranenclub.nl

Redactie ZVC