• Brommers Kieken Steenderen 2024

Bio-ethanol en E10 benzine

Bio-ethanol en E10 benzine: het sluipende gevaar. Nog even een korte uitleg over E10 benzine. Om de klimaatdoelstellingen te halen, schreef het kabinet per 1 oktober 2019 de invoering van E10-benzine voor. Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen. De…

Verder lezen..