• Brommers Kieken Steenderen 2024

Informatie avond Erfgoedregister

Stand van zaken Erfgoed Register.

Op woensdag 7 februari jl heb ik namens onze club bij het Jensen-Healey museum in Vreeland de informatie avond bijgewoond over de ontwikkelingen en voortgang rond de bouw van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME).

Fehac info Jensen Healey Vreeland museum 7feb

Tijdens deze interactieve road-show hebben leden van het Fehac project team uitgelegd waarom zo’n register belangrijk is en hoever de ontwikkeling is.

  • Enerzijds is het belangrijk voor de politieke besluitvorming. Beleidsmakers van de overheid weten nu wat en wie Mobiel Erfgoed is als het Register eenmaal gevuld is.
  • Meer mogelijkheden voor de Fehac om te streven naar vrijstelling voor historische voertuigen voor bijvoorbeeld “Rekening rijden” en de milieuzones (dit is in Duitsland al het geval. Deze hebben een “H” kenteken en mogen ook in een Milieuzone rijden).
  • Als het voertuig geregistreerd staat in het NRME biedt dit duidelijkheid tijdens controles etc.
  • Belangrijk: In de Erfgoedwet werken Ministerie van OCW, Fehac, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed samen aan het NRME.
  • De minister heeft aangegeven in de Erfgoedwet dat hij het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed) zal erkennen en de completering daarvan zal ondersteunen.
  • Een NRME is van wezenlijke invloed op het plezier dat wij als liefhebbers van onze historische voertuigen, zoals onze Zündapps, in de nabije toekomst hebben.

Fehac foto van Vreeland 7 feb_Er kwamen veel vragen en discussies over de voortgang en bouw van het register. Er is nog een lange weg te gaan, maar de start lijkt veelbelovend! We houden je op de hoogte.
Meer uitgebreidere informatie in het komende clubblad in maart van de ZVC: Zündapp Magazine.

 

Rob Horstmanshof