• Brommers Kieken Steenderen 2024

Subsidieregeling voor restauratie van Mobiel erfgoed

Sinds kort bestaat er een nieuwe subsidieregeling voor restauratie van Mobiel Erfgoed.
Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) verleent deze subsidie en de uitvoering is in handen van het Mondriaanfonds.
Nu niet direct voor een 517 een verzoek gaan indienen bij het Mondriaanfonds, want er zitten enkele voorwaarden aan vast:

  • De aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door een organisatie, niet door particulieren. Via de ZVC kan dit wel, want de Zündapp Veteranen Club is een besloten organisatie van Zündapp liefhebbers die zich richt op niet-economische doelen.
  • De begroting van het project moet minimaal € 25.000 bedragen. De prijzen van Zündapp bromfietsen stijgen wel, maar niet naar die hoogte van € 25.000, dit zal betekenen dat de aanvraag van deze subsidieregeling is voorbehouden voor als je bijvoorbeeld een KS 750 of misschien wel een K800 wilt restaureren.
  • De regeling kan hiervan maximaal 50% subsidiëren.
  • Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de restauratie eerst een haalbaarheidsonderzoek te doen.
  • De objecten moeten zijn opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed [NRME]. Hier is de ZVC druk mee bezig. Een tijdje terug hebben wij al een overzicht van modellen in handen gegeven van de Fehac, om deze te laten opnemen in het NRME. Ik heb aan de Fehac gevraagd of wij, als ZVC, Zündapp modellen zelf kunnen opnemen in het NRME.
  • Het gerestaureerde object mag niet binnen 5 jaar verkocht worden aan het buitenland.
  • De restauratie moet ook bijdragen aan het uitwisselen en overdragen van kennis en ervaring naar jongeren. Dit lijkt mij vanzelfsprekend en ook leuk om te doen. Zo blijft de Zündapp kennis voortbestaan.
  • Bij het plan moet ook worden aangegeven hoe dit object na restauratie voor het brede publiek toegankelijk wordt. Ik stel mij voor dat je je gerestaureerde Zündapp dan een keer op “Rosmalen” of “Central Classics” laat zien.

Meer is te lezen op deze webpagina van het Mondriaanfonds.
Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar info@zundappveteranenclub.nl of stel je vraag bij een bestuurslid tijdens Central Classics of in het Autotron in Rosmalen. Of, nog mooier, kom naar de Algemene Ledenvergadering op 20 januari 2019 in Nieuwegein.

Zoeken in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed [NRME] kun je hier.

Rob Horstmanshof 2891