• Brommers Kieken Steenderen 2024

Zündapp als Mobiel Erfgoed

Onze Zündapps zijn met ingang van de kenteken conversie van eind december 2017 allemaal officieel oldtimer geworden. Een andere benaming die je wel hoort is klassieke bromfiets. Tegelijk zijn zij ook Mobiel Erfgoed geworden.
Het Mobiel Erfgoed is een verzameling objecten uit het verleden die wij willen bewaren, omdat ze mooi en kenmerkend zijn voor onze Nederlandse geschiedenis. Geen Zündapp eigenaar zal iets anders beweren.

In Nederland is begin 2004 het Mobiel Erfgoed gepresenteerd als verzameling van objecten die gebruikt zijn voor vervoer van personen en/of personen in Nederland. 
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (destijds Ministerie van OCW ) stelde daarvoor in het kader van de Cultuurnota 2001 – 2004 ook financiële middelen beschikbaar, evenals het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Hiertoe hebben de 4 grote koepelorganisaties van Water, Lucht, Rail en Weg gezamenlijk de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) opgericht.

Zündapp eigenaren zijn eigenlijk hoeders van ons Mobiel Erfgoed, want wij beheren en verzorgen onze Zündapps voor de toekomst. Je wilt hem toch liever niet oproken, maar later wellicht verkopen aan een andere liefhebber. Zo wordt het Erfgoed doorgegeven aan latere generaties.

De Mobiele Collectie Nederland (MCN) heeft een site gemaakt waar alle oldtimers gepresenteerd kunnen worden. Dat is het Nationaal Register Mobiel Erfgoed ofwel het NRME.

Dit NRME dient meerdere doelen:

  • Exposeren van de stukken uit de collectie;
  • Overzicht van al het mobiele erfgoed, het is onze catalogus;
  • Onderbouwing van onze positie als Mobiel Erfgoed (niet onbelangrijk, want dan blijft het Mobiel Erfgoed).

Het register is de verzameling van al het mobiele erfgoed. In het register staan dus zowel historische schepen als oude vliegtuigen, oude treinen en oldtimer voertuigen.

Zo vind je er:

  • Een Fokker D-XXI
  • Een Rotterdamse Parlevinker
  • Maar ook een Toyota Corolla E1 uit 1970

Op dit moment staan er slechts 5 bromfietsen in het NRME. De Sparta bromfietsclub heeft er enkele in staan en kort geleden heeft de Zündapp Veteranen Club een Zündapp 410 Combinette laten opnemen in het NRME.

Zündapp 410 in het NRME

Over de privacy:

  1. Er komen geen persoonsgegevens in het NRME.
  2. Er komen geen kentekens in het NRME.
  3. Er komt een koppeling via de club middels een registernummer.

Er moet echter nog meer werk verzet worden om alle modellen en types van Zündapp te laten opnemen in het NRME.

Om het NRME gevuld te krijgen met alle mobiele Zündapp producten, auto, motor en bromfiets, is het bestuur druk bezig om de eerste modellen en types te laten opnemen door een vertegenwoordiger van de Fehac. De ZVC verricht op dit moment het voorwerk via excel overzichten en de Fehac voert dit in.

Belangrijk is dat de wetgever de objecten in het NRME kan ontzien bij belastingverplichtingen en mogelijke aanvullende technische moderne eisen, zoals APK, opgelegd door de Europese Unie. Vrijstelling voor een eventuele toekomstige Wegenbelasting voor klassieke bromfietsen is beter te verdedigen als deze voertuigen als oldtimer geregistreerd zijn in het NRME.
De Fehac maakt zich hier ook sterk voor.

Zoals je ziet is dit een mammoet klus, want het gehele producten pakket van Zundapp GmbH moet in het NRME worden opgenomen.
Heb je vragen, stuur dan een mailtje naar info@zundappveteranenclub.nl

*Enkele passages in de tekst komen uit de NMRE presentatie van de Fehac.

bron:

http://fehac.nl/mijlpalen-fehac/
http://stavc.nl/media/38609/statistiek-en-cijfers-wezenberg.pdf
http://www.mobielecollectienederland.nl/nrme/index.php
http://www.mobiel-erfgoed.nl/