• Brommers Kieken Steenderen 2024

Techniek – Motor – Ontsteking – Condensator

De condensator is samengesteld uit 2 boven op elkaar geplaatste elektrisch geleidende stroken met daartussen een isolerende strook of di-ektricum. De stroken worden opgerold en in een kokertje gestoken. Aan iedere geleidende strook is een elektrische verbinding gemaakt en naar buiten gebracht zodat er 2 aansluitdraden zijn.  Bij de condensator in een ontstekingssysteem is meestal één van die draden verbonden met de metalen behuizing van de condensator. Een condensator heeft de eigenschap een bepaalde hoeveelheid elektrische energie (lading) te kunnen opslaan. Voor de techneuten onder ons: de capaciteit bedraagt gewoonlijk 0,2 tot 0,3 µF. De condensator zit gemonteerd nabij de contactpunten en is door de metalen behuizing automatisch met de massa verbonden. (zie afbeelding onderaan de pagina)

Op het ogenblik dat de onderbrekerpunten willen openen, vloeit een stroom door de bobine via de punten naar de massa. Als de punten openen zal deze stroom, door de zelfinductie van de spoel, willen blijven stromen waardoor vonkvorming ontstaat. Door zelfinductie kunnen spanningen van enkele honderden volts over de punten ontstaan. Vonkvorming is ongewenst omdat:

1- Radio en tv-storing zal optreden.

2- De punten zullen inbranden en daardoor vlug onbruikbaar worden.

3- Vonkvorming is een vorm van energie en deze energie zal dus niet ter beschikking staan om een krachtige vonk tussen de bougie-elektroden te vormen

4- Inbranding van de contactpunten zorgt voor een overgangsweerstand met als gevolg spanningsverlies en zodoende verminderde ontstekingsenergie.


Bij het openen van de punten zal de stroom die wil blijven vloeien kunnen uitwijken naar de condensator. Wanneer deze opgeladen is, zijn de punten reeds zo ver geopend dat vonkvorming praktisch niet meer mogelijk is. De punten branden nog nauwelijks in en de primaire spanning valt bij het openen ca. 20 maal sneller weg zodat secundair een zeer hoge spanning aan de bougie ter beschikking is.


De condensator kan defect raken door mechanische beschadiging of door ouderdom. Capaciteitsverlies zal steeds vonkvorming tot gevolg hebben. Dit uit zich als, volgt:

– Slecht starten.

– Hoger verbruik.

– Het vetslaan van de bougie.

Voor een leek is het moeilijk een condensator te testen, bij twijfel dus steeds vervangen. Over dit onderwerp valt nog veel meer te vertellen, maar we hopen U toch iets wijzer te hebben gemaakt.