• Brommers Kieken Steenderen 2024

Bandenleeftijd

Het is niet algemeen geweten, maar meestal staat de leeftijd van een band er op vermeld. Dat is niet enkel leuk om het bij je Zündapp te kunnen controleren, maar bijvoorbeeld ook bij je auto als je een paar nieuwe banden laat monteren. Er wordt van uit gegaan dat door het verduren, verharden of ontbinden van het rubber, een band niet ouder zou mogen zijn dan 6 jaar.
Deze periode wordt de ‘diensttijd’ genoemd en zou in verband met de veiligheid moeten gerespecteerd worden. Deze termijn is echter nog niet wettelijk geregeld.
In hoeverre deze ‘diensttijd’ als praktisch relevant kan beschouwd worden laten we in het midden.
Veel zal afhangen van hoe een band behandeld wordt. Als deze gedurende lange periodes aan hitte en vol zonlicht wordt blootgesteld en bovendien regelmatig zwaar belast wordt bij hoge snelheden en misschien nog een foutieve bandendruk, dan is het logisch dat deze het minder lang zal uithouden dan een goed behandeld exemplaar.
Buiten de naam van de fabrikant, het type, de afmetingen, de bandendruk en eventuele andere gegevens van de band, wordt bij recentere uitvoeringen ook de ouderdom vermeldt (zie foto).
Deze aanduiding bestaat uit een combinatie van 3 of 4 cijfers. Wanneer het cijfer dat de week of het jaar aangeeft kleiner dan 10 is, wordt deze steeds vooraf gegaan door een ‘0’.


Hierbij enkele voorbeelden:

  • ‘237’ vervaardigd in week 23 van het jaar 1997
  • ‘463’ vervaardigd in week 46 van het jaar 1993
  • ‘1402’ vervaardigd in week 14 van het jaar 2002
  • ‘5107’ vervaardigd in week 51 van het jaar 2007
  • ‘0908’ Vervaardigd in week 9 van het jaar 2008

B0148