Fehac stemming

Vul uw naamsgegevens en uw lidnummer in en stem voor of tegen lidmaatschap van de Fehac.

Lid Zündapp Veteranen Club

Type voertuig

Ik neem deel aan de BBQ

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij
- aan deze rit geheel voor eigen risico deelneemt,
- zich aan de geldende verkeerswetgeving zal houden
- de organisatoren van deze rit en /of de Zündapp Veteranen Club niet aansprakelijk zal
kunnen stellen voor eventuele incidenten en de gevolgen daarvan