Milieuzone Den Haag Fehac advies

De coalitiepartners van de gemeente Den Haag hebben eind mei in hun coalitieakkoord 2018 – 2022 besloten dat de tweetakt brommer per 2020 in Den Haag verboden wordt. Op vrijdag 15 juni 2018 heeft het bestuur van de Zündapp Veteranen Club een reactie gevraagd aan de commissie Tweewielers van de Fehac:

Aan de Fehac/Commissie Tweewielers (cTW)
t.a.v. de heer Doede Bakker

Beste Doede,

Na de winst van Groen Links tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was te verwachten dat wij, liefhebbers van oldtimer tweetakt bromfietsen, de wind tegen zouden gaan krijgen.

Inmiddels zijn veel gemeente besturen gevormd en zijn de eerste maatregelen om de tweetakt te weren al in het nieuws geweest.

Er worden of zijn al milieuzones ingesteld in enkele grote steden en in het recente coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Den Haag staat onomwonden dat per 2020 de tweetakt brommer in heel Den Haag verboden wordt. In dit Haagse coalitieakkoord staat niets vermeld over een ontheffing voor oldtimer bromfietsen, zoals wel in Amsterdam het geval is.

De gratis omzetting van de bromfiets kentekencard door de RDW in december 2017, waardoor onze bromfietsen allemaal oldtimer zijn geworden, is waarschijnlijk helemaal aan de coalitiepartners van de gemeente Den Haag voorbij gegaan.

Het is nu duidelijk dat iedere gemeente zijn eigen milieu regels hanteert en dat deze onderling sterk kunnen verschillen. Sturing vanuit de Overheid, met name door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is hard nodig. Dit ministerie is trouwens, naast de Fehac, een van de initiatiefnemers van de bromfiets kenteken card omzetting van december 2017. De RDW meldt op zijn website dat de oldtimer bromfiets bezitter met zijn nieuwe kentekencard een ontheffing kan aanvragen voor de milieuzone; maar dus niet in Den Haag. De enorme en door ons gewaarde inspanning van het RDW is voor Haagse oldtimer tweetakt liefhebbers nutteloos geweest.

Bij politieke partijen, locale beleidsmakers en politiek Den Haag is geen kennis aanwezig van nieuwe en schone brandstoffen voor tweetakt machines die het milieu sparen en vaak nog minder uitstoot bevatten dan een gemiddelde viertakt motor met katalysator. De oplossing voor een schone tweetaktmotor is anno 2018 al voorhanden in de vorm van alkalytische brandstof met Triboron als mix preparaat in plaats van minerale olie.

De laatste maanden zijn veel oldtimer liefhebbers voor hun tweetakt machines overgestapt op alkalytische brandstof zoals Aspen en Ecomaxx met eventueel Triboron als mengolie vervanger. De ervaringen hiermee zijn unaniem positief.

Maar ook de tweetakt liefhebbers die de klassieke brandstoffen gebruiken, hebben vaak hun machine zo optimaal afgesteld, dat de uitstoot zeer miniem is. De gereden recreatieve kilometers in clubverband komen per jaar vaak niet boven de 500 km uit. In de winterperiode staan deze machines soms 5 maanden ongebruikt. De enorme cruiseschepen met hun 24 uur per dag draaiende generatoren op zware stookolie (Schweröl) meren doodleuk af in de Rotterdamse milieuzone. Over het aantal vervuilende vliegbewegingen zal ik het maar niet hebben.

Op de laatste ALV van de Fehac gaf Bert Pronk, de Fehac vertegenwoordiger Public-Affairs die voor lobby werkzaamheden regelmatig in de Tweede Kamer aanwezig is, al aan dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig is met uniforme regelgeving om eenheid te scheppen in de verschillende milieuzone regels.

Waar ik graag aandacht voor zou willen vragen:

  • Gaat de Fehac actie ondernemen om te zorgen dat ook in de gemeente Den Haag een ontheffing gaat komen voor tweetakt oldtimer bromfietsen, motoren én auto’s (Saab, DKW, Trabant)
  • Is het al bekend wanneer het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uniforme Milieuzone regels gaat komen?
  • Bij de verschillende politieke partijen is weinig kennis aanwezig over nieuwe brandstoffen. Kan de Fehac adviseren hoe deze organisaties over nieuwe brandstoffen kunnen worden geïnformeerd?

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur Zündapp Veteranen Club
Rob Horstmanshof
secretaris ZVC

bronnen:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6514256/2/RIS299794%20Coalitieakkoord%202018%202022

Smering en benzine 2018

http://www.future2green.eu/triboron.php

Zündapp en ons milieu